ÅUF er politisk interesseorganisation for foreningsliv, børn og unge.

Vi varetager vores medlemsforeningernes interesser og arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for foreningslivet i Aarhus Kommune. Et vigtigt fokusområde er de rettigheder og muligheder, foreningerne har i forhold til lokaleadgang og økonomisk støtte. ÅUF arbejder for at øge aktivitetsstøtten og sikre lokaleadgang og -tilskud i en tid, hvor presset på den økonomiske støtte er stigende.

ÅUF er en paraplyorganisation for 44 samfundsengagerende eller idébestemte medlemsforeninger med sammenlagt mere end 110 lokalafdelinger, og vi står derfor stærkt i politiske forhandlinger med kommunen. Vi skriver høringssvar og deltager aktivt i debatten om forenings- og fritidslivet for børn og unge i Aarhus Kommune.

ÅUF varetager også børn og unges interesser ved at sætte fokus på og fremme børn og unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet. Vi er sekretariat for Børn og Unge-byrådet, som vi driver i et samarbejde med Aarhus Kommune, og ved de seneste tre kommunalvalg har vi afviklet kampagnen ”Stem Ungt”.

Fritidspolitik i Aarhus Kommune

Sports- og fritidspolitikken beskriver de visioner og mål, som Aarhus Kommune har for fritids- og folkeoplysningsområdet. Politikken vedrører alle aktører på området, fordi den beskriver aktiviteter, faciliteter, projekt og events, som skal styrke fritids- og foreningslivet.

På et velbesøgt dialogmøde i marts 2017 debatterede repræsentanter fra alle ÅUF’s grupperinger med byrådspolitikere og ansatte fra forskellige kommunale afdelinger, hvordan fremtidens fritidspolitik skal være. ÅUF har særligt haft fokus på faciliteter og børn og unges fritidsliv. ÅUF’s styrelse indsendte i efteråret høringssvar med gode inputs fra medlemsforeningerne, og politikken blev vedtaget i december.

Læs “Sunde fællesskaber – i bevægelse og balance”, Aarhus Kommunes sports- og fritidspolitik for 2018-2021 her.

Læs “Forpligtende fællesskaber – et fælles ansvar”, Aarhus Kommunes sports- og fritidspolitik for 2013-2016 her.
Læs “Fremtidens fritid”, Aarhus Kommunes sports- og fritidspolitik for 2009-2012 her.