Børne- og ungebyrådet i Aarhus består af 31 unge i alderen 13 til 17 år og beskæftiger sig med alle spørgsmål, der vedrører børn og unge i kommunen. Byrådet er organiseret i et partnerskab mellem ÅUF og Magistratsafdelingen Børn og Unge.

Læs mere på ungebyraad.dk