Den åbne skole er en skole, som inddrager sin omverden. Sådan hedder det på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings webside om den åbne skole. ÅUF’s arbejde med Den åbne skole har som formål at støtte folkeskolerne i inddragelsen af omverdenen, så dele af målet om den åbne skole kan indfries på en relevant og ikke mindst tilgængelig måde.

 

Foreninger på Skemaet

Med folkeskolereformen og idéen om Den åbne skole følger, at der skal være et større samarbejde mellem de enkelte folkeskoler og det omkringliggende samfund. Det betyder at skolen skal åbne dørene for verden udenfor og lade virksomheder, lokalsamfund og foreningslivet indenfor. ÅUF har med dette pilotprojekt bidraget til opbygningen af erfaringer med konkrete samarbejder mellem folkeskolen og det frivillige idebestemte og samfundsengagerende ungdomsforeningsliv.

Igennem mødet med foreninger og deres aktiviteter, har vi ønsket at fremme børn og unges læring, trivsel og motivation i skoleregi blevet fremmet, og deres interesse for det folkeoplysende foreningsliv er blevet øget.

Projektet kører 1.2. 2015 – 31.3.2016

 

Det Åbne Partnerskab

Når lærere skal på pædagogiske dage, når der er temadage i overbygningen eller når undervisningen trænger til et indspark udefra, er det rart for den enkelte lærer ikke at skulle opfinde den dybe tallerken hver gang. Derfor vil Det Åbne Partnerskab udvikle tilbud til og i samarbejde med folkeskolerne, der kan løfte nogle af de opgaver fra folkeskolereformen, som det kan være svært at få tid til i en travl skolehverdag. DÅP er en videreførsel af ÅUF’s arbejde med foreningslivet engagement i Den åbne skole, og forkuserer i dette projekt på at undersøge samarbejdet som metode for udvikling.

 

“Sund på en eftermiddag!” – “Aktive medborgere, er det os?”  – “Seksualitet på helt nye måder”

Dette er overskrifter på kommende tilbud til folkeskolerne i Aarhus Nord. Gennemsamarbejde mellem Ung i Aarhus Nord og forenignslivet kan nye og spændende former for undervisningsforløb komme til verden; også på et praktisk niveau, hvor pædagogiske og didaktiske opgaver skal varetages.

DÅP er et samarbejde mellem Ung i Aarhus Nord og Århus Ungdommens Fællesråd.

Projektet kører 1.2. 2016 – 1.2. 2018