Den åbne skole er en skole, som inddrager sin omverden. Sådan hedder det på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings webside om den åbne skole. ÅUF’s arbejde med Den åbne skole har som formål at støtte folkeskolerne i inddragelsen af omverdenen, så dele af målet om den åbne skole kan indfries på en relevant og ikke mindst tilgængelig måde.

 

Foreninger på Skemaet

Med folkeskolereformen og idéen om Den åbne skole følger, at der skal være et større samarbejde mellem de enkelte folkeskoler og det omkringliggende samfund. Det betyder at skolen skal åbne dørene for verden udenfor og lade virksomheder, lokalsamfund og foreningslivet indenfor. ÅUF har bidraget til opbygningen af erfaringer med konkrete samarbejder mellem folkeskolen og det frivillige idebestemte ungdomsforeningsliv.

Igennem mødet med foreninger og deres aktiviteter, har ÅUF sammen med foreningerne ønsket at fremme børn og unges læring, trivsel og motivation i skoleregi og deres interesse for det folkeoplysende foreningsliv.

 

“Sund på en eftermiddag!” – “Aktive medborgere, er det os?”  – “Seksualitet på helt nye måder”

Dette er overskrifter på tilbud til folkeskoler i Aarhus Nord. Gennem samarbejde mellem ÅUF og foreningslivet kan nye og spændende former for undervisningsforløb komme til verden; også på et praktisk niveau, hvor pædagogiske og didaktiske opgaver skal varetages.