AKTIVITETSSTØTTE FOR ETABELEREDE FORENINGER
Aktivitetsstøtten er et kommunalt tilskud til folkeoplysende foreninger, der laver kontinuerlige fritidsaktiviteter for børn og unge i aldersgruppen tre til 24 år. Støtten bliver udregnet per deltager per aktivitetstime og er gradueret for at give arbejdet med børn og unge en særlig prioritet. Således bliver der eksempelvis givet dobbelt så meget i støtte per time til aktiviteter for børn og unge mellem seks og 18 år som til unge over 18 år. Aktiviteter tilrettelagt børn og unge med fysisk eller psykisk handicap modtager forhøjet tilskud i alle aldersgrupper. For at en forening kan få støtten, skal dens aktiviteter tage udgangspunkt i Aarhus Kommune. Ansøgningsfristen for aktivitetsstøtte er 1. marts hvert år.

Læs mere om reglerne for aktivitetsstøtte her

 

AKTIVITETSSTØTTE FOR NYSTARTEDE FORENINGER
Nye folkeoplysende foreninger og foreninger, der ikke tidligere har modtaget aktivitetsstøtte, kan på et hvilket som helst tidspunkt søge om aktivitetsstøtte. For dem gælder den sædvanlige ansøgningsfrist den 1. marts dermed ikke. Aktivitetsstøtten bliver udregnet efter det gennemførte antal deltagertimer i henhold til foreningens fremmødedokumentation. Satsen per deltagertime er den sammen, som ved den almindelige aktivitetsstøtteordning.

Læs mere om reglerne for aktivitetsstøtte til nye foreninger her


”AARHUS-ORDNINGEN” FOR AKTIVITETSSTØTTE
Foreninger, som de seneste tre år har haft et rimelig konstant aktivitetsniveau, et stabilt medlemstal, og hvor kontrol af fremmødet ikke har givet anledning til nævneværdige bemærkninger, kan af kommunen tilbydes at komme under den såkaldte “Aarhus-ordning” for aktivitetsstøtte.

Ordningen betyder, at der mellem forvaltningen og foreningen etableres en fireårig aftale. I den periode bliver foreningens aktivitetsstøtte alene reguleret på baggrund af medlemstal. Foreningen skal dermed ikke registrere antallet af fremmødte, hver gang den afholder en aktivitet. Kun hvis foreningens medlemstal ændrer sig med mere end plus/minus 20 procent, skal det beregnede niveau ændres.

Det er frivilligt, om foreningen ønsker at være omfattet af ordningen, og foreningen har også mulighed for at udtræde af ordningen.

Læs mere om ordningen her