Enhver forening kommer på et eller andet tidspunkt i kontakt med offentlige myndigheder, eksempelvis for at søge økonomisk støtte til aktiviteter. I den forbindelse er der en række rettigheder, tommelfingerregler og gode råd, der er værd at huske på, hvis der skulle opstå problemer med en sag.

10 gode råd og regler til foreningens kontakt med kommunen:

1: Aktindsigt
I det offentlige har du ret til aktindsigt. Det vil sige adgang til information i for eksempel rapporter, notater, referater, data, journaler, planer og afgørelser.

2: Information
Vær imødekommende med information, og overhold tidsfrister – så gør du dit til at spare tid og undgå tvivlsspørgsmål.

3: Spørg
Er der en formulering i et brev eller andet materiale fra kommunen, som du ikke forstår, så spørg hvad det betyder.

4: Skriv
Skriv altid ned, hvornår du talte med hvem og om hvad. Notér også, når du rykker for svar. Forlang en skriftlig begrundelse for afslag.

5: Dokumentation
Gem al dokumentation. Både din egen og modpartens.

6: Vidne
Medbring et vidne til alle møder. To husker bedre end én. ÅUF er altid villig til at bistå sine medlemsforeninger.

7: Muligheder
Undersøg alle dine gratis muligheder, inden du går til en advokat. Du kan kontakte ÅUF for gode råd, og derudover kan du få gratis juridisk rådgivning hos blandt andet retshjælpen eller advokatvagten.

8: Vejledning
Myndighederne skal vejlede dig om klagemuligheder. Alle borgere har ret til at få prøvet en afgørelse.

9: Klageskema
Husk altid at være grundig, når du udfylder et klageskema.

10: Betaling
Undersøg, om du i forbindelse med en eventuel klagesag har ret til at vente med eventuelle betalinger, til sagen er afgjort. Det betaler sig.