Hvordan skal foreningens vedtægter se ud?
Der findes ikke nogen lovgivning for foreninger i Danmark, er foreningens egne vedtægter de eneste ”love”, der regulerer foreningens egne interne forhold. Der eksisterer altså ikke nogen facitliste eller skabelon for, hvordan et sæt foreningsvedtægter skal se ud, hvilket gør det ekstra vigtigt, at foreningen selv sikrer sig, at man har et sæt vedtægter, der både er klare, og som samtidig tager forbehold for så mange potentielle problemer som overhovedet muligt.

 

Vedtægterne bestemmer
I en forening er det ikke lovene, men vedtægterne, som bestemmer, hvad der er formålet med den pågældende forening. På den stiftende generalforsamling beslutter de fremmødte, hvad vedtægterne i den pågældende forening skal indeholde. Det afgøres med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Et kommende medlem af foreningen kan før indmeldelse læse vedtægterne igennem. Når vedkommende melder sig ind, siger man, at personen tiltræder vedtægterne. Hvis et medlem senere ønsker at ændre vedtægterne, skal dette foregå efter foreningens regler for vedtægtsændringer.

Der eksisterer ikke nogen facitliste for, hvordan et sæt foreningsvedtægter skal se ud. Det gør det ekstra vigtigt, at foreningen selv sikrer sig, at den har et sæt vedtægter, der er klare, men som samtidig tager forbehold for så mange potentielle problemer som overhovedet muligt.

 

Standardvedtægter for en ny forening

For at en ny forening kan få tilskud efter folkeoplysningsloven, skal foreningens vedtægter indeholde følgende, jf. bekendtgørelse nr. 1700 af 19/12-2006:

 1. Foreningens formål
  2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
  3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
  4. Foreningens hjemsted
  5. Betingelser for medlemsskab
  6. Tegningsret for foreningen
  7. Procedure for vedtægtsændringer
  8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

Klik her for at få vist et forslag til standardvedtægter. 

 

Forretningsorden – hvad skal den indeholde? 

Overordnet skal en forretningsorden for en ny bestyrelse indeholde oplysninger om følgende:

 1. Bestyrelsens sammensætning
  2. Møder
  3. Udvalg
  4. Økonomi
  5. Ændringer i forretningsordenen