ÅUF er en service- og interesseorganisation. Vi varetager foreningernes interesser og arbejder for at skabe de bedste rammer og vilkår for foreningslivet i Aarhus Kommune. Som talerør for 44 medlemsforeninger og mere end 110 lokalforeninger har vi en tungtvejende stemme i Aarhus. Derfor indgiver vi høringssvar og deltager i den offentlige debat. Vores holdninger tager udgangspunkt i ÅUF’s idégrundlag, og vi har vores egne holdninger til, hvordan vilkårene for foreningslivet i Aarhus Kommune kan forbedres:

Foreningslivets fysiske rammer
ÅUF vil have lokaletilskuddet tilbage på 75 procent.
I øjeblikket giver Aarhus Kommune foreninger et lokaltilskud på 69 procent af de godkendte udgifter, dog maksimalt 124,25 kroner pr. aktivitetstime. Det er ikke nok. Kernen af foreningslivet er de aktiviteter, som engagerer børn og unge i lokalsamfundet. Foreningerne drives af frivillige ildsjæle, men der er behov for penge til lokaler, aktiviteter, ture mv. Gode faciliteter er dyre i Aarhus, og jo større sikkerhed der er omkring foreningslokalerne, jo flere ressourcer kan ildsjælene bruge på de aktiviteter, der bærer foreningslivet.
Foreningsfaciliteter skal samtidig være moderne og attraktive for at tiltrække børn og unge i dag, og vi arbejder for at sikre lokaleadgang i en tid, hvor der rift om pladsen. Derfor skal foreningslivet også tænkes ind, når de nye bydele i Lisbjerg og Nye ved Elev vokser frem, og de store ombygninger inden for Ringgaden går i gang.

ÅUF’s fritidslivsundersøgelse viser, at de fysiske rammer har stor betydning for, hvor tilfredse børn og unge i Aarhus Kommune er med deres fritidsaktiviteter.

Fritids- og foreningshuset N.J. Fjordsgade
N.J. Fjordsgade Skole er i 2017 blevet nedlagt, og skoleeleverne flytter til Frederiksbjerg Skole. Når bygningen er renoveret, skal lokalerne bruges af børn i deres fritid. Bygningerne bliver omdannet til et forenings- og fritidshus for både aftenskoler, idrætten og det idebaserede foreningsliv. ÅUF arbejder for, at huset bliver rammen om et stærkt foreningsliv. Der skal være gode faciliteter til alt fra bestyrelsesmøder og politiske foredrag til børne- og spejderaktiviteter. Andre idéer på bordet er et cafemiljø, forsamlingshusfunktioner for de lokale på Frederiksbjerg og andre initiativer, som skaber et åbent og levende miljø. Allerede nu rummer bygningerne Aarhus Kommunes Sport- og Fritidsforvaltning og ÅUFs sekretariat

Økonomisk støtte til deltagelse i foreningslivet
ÅUF ønsker flere penge i puljen til aktivitetstilskud. Foreningerne tilbyder børn og unge gode og meningsfulde fritidstilbud, som kan noget helt særligt i mødet om en fælles sag. I takt med at Aarhus vokser vil der også komme flere foreninger til, og så er der behov for flere penge i puljen, så puljen ikke udhules, for at sikre at alle børn og unge har mulighed for at blive foreningsaktive.

ÅUF’s fritidslivsundersøgelse viser, at prisen på fritidsaktiviteterne er vigtig for aarhusianske børn og unges tilfredshed med deres fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyder børn og unge fra økonomisk trængte familier at få betalt kontingent i en forening på op til 1.000 kroner om året. Fritidspassets forhandles for perioder på tre år, og ÅUF arbejder for, at det bliver en permanent ordning, fordi den har stor værdi for kommunens børn og unge.

Åben Skole
Folkeskolereformen skal løfte det faglige niveau i den danske folkeskole, og en af måderne, det skal ske på, er gennem understøttende undervisning, hvor foreningerne har mulighed for at møde børnene i skoletiden.

ÅUF har arbejdet meget med den åbne skole, siden den blev indført. Konceptet er stadig nyt for både skoler og foreninger, og det kræver en indkørselsperiode. ÅUF arbejder gennem forskellige projekter for at styrke foreningslivets muligheder for at møde børnene i klasseværelset.

Børn og unge har ret til at blive hørt
ÅUF styrker børn og unges deltagelse i demokratiet. Vi organiserer i samarbejde med Aarhus Kommune byens Børne- og ungebyråd. Ved de seneste tre kommunalvalg har vi afviklet kampagnen “Stem Ungt” for at øge unges interesse for kommunalpolitik og stemmedeltagelse.