Når man, som Århus Ungdommens Fællesråd, registrere persondata, har man pligt til at oplyse følgende til dig der registreres:

Den dataansvarliges navn, adresse og kontaktoplysninger:
Sekretariatsleder Sara Springborg, N.J. Fjords Gade 2K, 8000 Aarhus C, sara@aauf.dk, 86138911

Formålet med registreringen:
Århus Ungdommens Fællesråd registrere dine kontaktoplysninger i vores medlemsdatabase, for at vi kan kontakte din forening med nyheder, indkaldelse til generalforsamling, opkrævning af kontingent og meget andet.

Hvem der regelmæssigt sker videregivelse til:
Århus Ungdommens Fællesråd videregiver ikke oplysningerne uden at indhente samtykke.

Retten til at bede om indsigt:

Som registreret har du ret til at få oplyst hvilke oplysninger, vi behandler – dog med de begrænsninger, der ligger i Persondataloven. Hvis vores oplysninger er forkerte, kan du kræve at få dem rettet. Det er naturligvis i vores interesse, at vi altid har de korrekte oplysninger om e-mail og telefonnummer.

Hvor længe oplysningerne gemmes:
Dine oplysninger gemmes indtil Århus Ungdommens Fællesråd får besked om at du ikke længere er tilknyttet foreningen.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til databehandlingen.