ÅUF er repræsenteret i:

Folkeoplysningsudvalget, Aarhus Kommune
Thomas Røntved, Det Danske Spejderkorps
Bent Sejersen, Det Danske Spejderkorps

Repræsentantskabet for TV2 Østjylland
Marie Bach Trads, DSU, også bestyrelsesmedlem
Sara Springborg, sekretariatsleder ÅUF
Hanne Tange, Det Danske Spejderkorps
Cecilie Hansen, tidl. formand ÅUF

Aarhus i Forening
Nicolai Davis, Helligåndskirkens Børne- og ungdomsarbejde, styrelsen
Sara Springborg, sekretariatsleder ÅUF

Netværksskolen Aarhus
Cecilie Hansen, formand for ÅUF