ÅUF’s årsmøde er organisationens højeste myndighed og bliver afholdt hvert år den sidste torsdag i februar. Alle medlemsforeninger kan sende fire delegerede til årsmødet. Her kan du se indkaldelsen til årsmødet 2020.

På årsmødet fremlægger formanden ÅUF’s årsberetning, og kassereren gennemgår årsregnskabet, som godkendes af forsamlingen. Derudover bliver budgettet for det kommende år fremlagt, kontingentet fastlægges og arbejdsprogrammet, som fastlægger rammen for organisationens arbejde for det kommende år, bliver sat til debat og vedtaget. Forsamlingen vælger også, hvem der skal være organisationens formand, næstformand og kasserer, samt hvilke repræsentanter for medlemsorganisationerne, som skal sidde i styrelsen for ÅUF.

Meld dig, og din forening, til her.


Tidligere årsmøder

Herunder finder du årsmødemapper og referater fra de sidste års årsmøder.

I årsmødemapperne kan du finde artikler og oplysninger om årenes gang, og i referaterne kan du læse, hvad årsmødet har debatteret og besluttet.

Årsmøde 2019 Forhandlingsprotokol 2019 (referat) || Årsmødemappe 2019

Årsmøde 2018 Forhandlingsprotokol 2018 (referat) || Årsmødemappe 2018

Årsmøde 2017 Forhandlingsprotokol 2017 (referat) || Årsmødemappe 2017

Årsmøde 2016 Forhandlingsprotokol 2016 (referat) || Årsmødemappe 2016

Årsmøde 2015 Forhandlingsprotokol 2015 (referat) || Årsmødemappe 2015

Årsmøde 2014 Forhandlingsprotokol 2014 (referat) || Årsmødemappe 2014

Årsmøde 2013 Forhandlingsprotokol 2013 (referat) || Årsmødemappe 2013

Årsmøde 2012 Forhandlingsprotokol 2012 (referat) || Årsmødemappen 2012

Årsmøde 2011 Forhandlingsprotokol 2011 (referat) || Årsmødemappe 2011 

Årsmøde 2010 Forhandlingsprotokol 2010 (referat) || Årsmødemappe 2010 

Årsmøde 2009 Forhandlingsprotokol (referat) 2009 || Årsmødemappe 2009 

Årsmøde 2008 Forhandlingsprotokol (referat) 2008 || Årsmødemappe 2008 

Årsmøde 2007 Forhandlingsprotokol 2007 (referat) 

Årsmøde 2006 Forhandlingsprotokol 2006 (referat) 

Årsmøde 2005 Forhandlingsprotokol 2005 (referat) 

Årsmøde 2004 Forhandlingsprotokol 2004 (referat)

Årsmøde 2003 Forhandlingsprotokol 2003 (referat) 

Årsmøde 2002 Forhandlingsprotokol 2002 (referat)