Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) er en paraplyorganisation for idébestemte og samfundsengagerende ungdomsforeninger i Aarhus Kommune. Både ÅUF og medlemsforeningerne har et demokratiserende og folkeoplysende omdrejningspunkt, der sigter på at give børn og unge et indholdsrigt fritidsliv med udgangspunkt i den danske foreningstradition.

Hverdagen i ÅUF handler om at indfri formålet, og med afsæt deri arbejder ÅUF både som medlemsunderstøtter og interessevaretager på medlemmernes vegne. Derudover udvikler og gennemfører ÅUF også en række løbende projekter.

“ÅUFs formål er at være fællesrepræsentation for århusiansk, demokratisk børne- og ungdomsarbejde og herunder repræsentere de tilsluttede foreninger i forhandlinger med offentlige myndigheder, institutioner og andre organisationer.
ÅUF skal gennem sin virksomhed medvirke til at løse ungdommens problemer samt fremme sammenholdet og den indbyrdes forståelse blandt unge og deres foreninger. ÅUF skal arbejde for at øge unges forståelse for og deltagelse i de demokratiske beslutningsprocesser, stimulere til samfundsengagement samt bidrage til ligestilling mellem individer og grupper i samfundet.”

– ÅUF’s vedtægter  

Medlemsunderstøttelsen foregår ved at være en løbende støtte og sparingspartner for medlemsforeningerne. ÅUF hjælper foreningerne med råd, støtte og vejledning i foreningsspørgsmål, eksempelvis i forhold til rekruttering af frivillige, fundraising til projekter og anlæg, lokale- og aktivitetsstøtte og udvikling af foreningerne. Desuden råder ÅUF over en grejbank, som medlemmerne gratis kan benytte sig af, ligesom de kan printe materialer billigt på ÅUF’s kontor i op til A1 størrelse.

Som interesseorganisation har ÅUF fingeren på pulsen i forhold til kommunale og nationale tendenser, der har betydning for børn, unge og foreningslivet. ÅUF er høringspart i kommunen, repræsenteret i mange sammenhænge og udvikler proaktivt idéer. ÅUF arbejder generelt for, at politikere, embedsmænd og presse lytter og er opmærksomme på vores del af foreningslivet – både når der skal fordeles penge, findes samarbejdspartnere og udvikles på byens foreningsliv.

Børn og Unge-byrådet og Børnenes Møde er eksempler på, hvordan ÅUF som projektorganisation også bidrager til at styrke børn og unges involvering i beslutninger, der har betydning for deres hverdag. ÅUF er sekretariat for Børn og Unge-byrådet og har været med siden den spæde start i 2007. Børnenes Møde er en god mulighed for at undersøge og afprøve nye former for fritidsaktiviteter og høre om de mange gode børne- og ungdomsforeninger, vi har i Aarhus Kommune og arrangeres i samarbejde med Aarhus – Europæisk Frivillighovedstad 2018 og Bevægelsesdagen. Udover disse tilbagevendende projekter sætter ÅUF årligt gang i mindre projekter, der kan styrke arbejdet med at indfri organisationens formål. Aktuelle projekter fremgår altid af menulinjen her på hjemmesiden.

Kort sagt understøtter ÅUF medlemsforeningerne i deres virker og arbejder yderligere for at inddrage flere børn og unge i demokratiet. Hvis du vil vide mere, så kontakt endelig sekretariatet. Du kan også finde ÅUF på Facebook eller tilmelde dig vores månedlige nyhedsmail.