Står din forening over for at skulle investere i et nyt telt, en projektor eller andre større anskaffelser, har I som medlemmer af ÅUF mulighed for at søge tilskud til finansieringen fra puljen til særligt dyrt materiel.

Puljen på mere end 100.000 kroner er oprettet af Aarhus Kommune og bliver administreret af ÅUF, som uddeler pengene én gang årligt. Formålet med puljen er at give medlemsforeningerne mulighed for at investere i større anskaffelser, som ellers ikke havde været mulige.

Medlemskab af ÅUF i mindst to år er en forudsætning for at søge, og der ydes fortrinsvis støtte til materiel, som anvendes direkte til foreningsaktiviteter. Materiellet skal udgøre én samlet enhed og må ikke dække over flere separate ting.

Tidligere er der blandt andet givet tilskud til:

  • Borde og bænke
  • Højtalere
  • Klatreudstyr
  • Mikrofoner
  • Projektor
  • Telte
  • Sejl

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 50 procent af købesummen, og der ydes maksimalt et tilskud på 10.000 kroner pr. lokalafdeling.

Næste ansøgningsfrist er  26. april 2020.

Ansøgningsskemaet for 2020 med informationer om kravene for tilskud findes her.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan sekretariatsleder Sara Springborg kontaktes på tlf.: 8613 8911 eller sara@aauf.dk.