Hvad får din forening ud af at være medlem af ÅUF?
Overordnet fungerer ÅUF som medlemsforeningernes talerør over for Aarhus Kommune. Vi har plads i en række kommunale nævn og udvalg, og på den måde får ÅUF’s medlemsforeninger mulighed for at præge de politiske beslutninger på børne- og ungeområdet.


Gratis rådgivning og vejledning
ÅUF tilbyder gratis vejledning om foreningsspørgsmål, blandt andet:

  • Vejledning om indholdet af love og regler.
  • Råd og vejledning i forbindelse med kontakt til kommunen.
  • Vejledning om tilskudsmuligheder til foreningers etablering, drift, aktiviteter mv.
  • Rådgivning om udarbejdelse af ansøgninger til puljer, tilskud og fonde.
  • Assistance til interne foreningsforhold: Regnskabsmæssig assistance, assistance til udarbejdelse af vedtægter etc.


Udlån, kurser, print og puljer
ÅUF har et videokamera, en projekter og en masse andet udstyr samt mødelokaler, som medlemsforeningerne frit kan låne. Desuden tilbyder ÅUF en række andre services til medlemmer:

  • Gratis foreningsrelevante kurser.
  • Særligt dyrt materiel-puljen, som medlemsforeningerne kan søge til finansiering af større investeringer. Ansøgninger, der understøtter aktivitet prioriteres højest.
  • Medlemsforeninger kan billigt få printet plakater i høj kvalitet og farve.


Information til foreningerne
ÅUF sørger for løbende at udsende information til foreningerne med aktuelle oplysninger af relevans for foreningsarbejdet:

  • Information om ansøgningsfrister til diverse tilskuds- og støtteordninger.
  • Øvrige nyhedsinformationer for børne- og ungdomsforeninger.


Information om foreningerne til børn og unge
Med henblik på at engagere flere børn og unge i foreningslivet fortæller og informerer ÅUF om medlemsforeningerne. Informationerne videregives bl.a. gennem vores hjemmeside, gennem personlig vejledning samt gennem ÅUF’s samarbejde med bl.a. forvaltningen for Sport & Fritid samt magistraten for Børn & Unge. ÅUF deltager også i den offentlige debat om børne- og ungdomsemner via medierne.


Hvem kan blive medlem?
Enhver idébestemt/samfundsengagerende forening, der beskæftiger sig med børne- og ungdomsarbejde, eller har en selvstændig børne- og ungdomsafdeling, kan optages i ÅUF. Dog er det et krav, at foreningen hører til i Aarhus Kommune og er demokratisk opbygget og styret.

Vi opfordrer alle foreninger, der overvejer at blive medlem af ÅUF, til at rette henvendelse til sekretariatet.