Hvad får medlemsforeningerne ud af ÅUF?

Overordnet fungerer ÅUF som medlemsforeningernes talerør over for Aarhus Kommune. Vi har plads i en række kommunale nævn og udvalg, og på den måde får ÅUFs medlemsforeninger mulighed for at præge de politiske beslutninger på børne- og ungeområdet.

ÅUF tilbyder gratis vejledning om foreningsspørgsmål. Der kan være tale om:

  • Vejledning om indholdet af love og regler eksempelvis persondata
  • ”Advokatbistand” i forbindelse med kontakter til kommunen.

Udlån, kurser og print 

ÅUF har en masse udstyr (bl.a. professionelt videokamera, projektor, kamera, højtalere, skype-mikrofon mv.) og mødelokaler, der udlånes gratis til medlemsforeninger.

Kontakt gerne kontoret i god tid, da der periodevis er rift om vores udstyr.

Desuden tilbyder ÅUF en række andre services til medlemmer:

  • Gratis kurser. Se mere på aarhusiforening.dk eller kontakt sekretariatet, hvis I har brug for et kursus specifikt til jeres forening.
  • Særligt dyrt materiel-puljen kan søges hvert år med ansøgningsfrist i foråret. Puljen uddeles af ÅUFs styrelse. Ansøgninger, der understøtter aktivitet prioriteres højest.

Information til foreningerne

ÅUF sørger for løbende at udsende information til foreningerne med aktuelle oplysninger af relevans for foreningsarbejdet:

– Information om ansøgningsfrister til diverse tilskuds- og støtteordninger

– Øvrige nyhedsinformationer for børne- og ungdomsforeninger

Information om foreningerne og børn og unge

Med henblik på at engagere flere børn og unge i foreningslivet fortæller og informerer ÅUF om medlemsforeningerne. Informationerne videregives bl.a. gennem vores hjemmeside, gennem personlig vejledning samt gennem ÅUFs samarbejde med bl.a. Sport og Fritid, Aarhus Kommune og Børn og Unge, Aarhus Kommune. ÅUF deltager også i den offentlige debat om børne- og ungdomsemner via medierne.

Hvem kan blive medlem?

Enhver idébestemt/samfundsengagerende forening, der primært driver børne- og ungdomsarbejde eller har en selvstændig børne- og ungdomsafdeling, kan optages i ÅUF. Dog er det et krav, at foreningen er demokratisk opbygget og styret, og at foreningen laver aktiviteter i Aarhus Kommune.

Vi opfordrer alle foreninger, der overvejer at blive medlem af ÅUF, til at rette henvendelse til sekretariatet.


ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

N.J. Fjordsgade 2K
8000 Aarhus C
– – –
Tlf: +45 86 13 89 11
Mail: aauf@aauf.dk
– – –
CVR: 48012418