Den sidste store undersøgelse af unges fritidsvaner blev lavet i 1999, og der er sket meget i unges dagligdag siden da. Derfor har vi i ÅUF undersøgt de unges fritidsvaner igen for bedst muligt at kunne rådgive vores medlemsforeninger om unges fritidsvaner.

I 2014 gennemførte vi en stor kvantitativ undersøgelse af unges fritidsliv i Aarhus Kommune. Den kortlægger blandt andet, hvilke fritidsaktiviteter unge i Aarhus Kommune går til, hvordan fritidslivet udvikler sig op gennem aldersgrupperne og uddannelsesniveauerne, og hvordan en pågældende fritidsaktivitet opleves at påvirke unges skoleperformance.

Læs den fulde rapport her.

En rapport af den kaliber kan være svær at læse og omsætte til konkrete initiativer for foreningslivet. Vi har på baggrund af de adspurgtes svar trukket de væsentligste pointer frem i pjecen ’Styrk din forening – gode råd fra aarhusianske unge’, som kan øge forståelsen af unges fritidsliv og deres tanker omkring det.

Målet med pjecen har været at omsætte den vidtfavnende rapports mange tal og tabeller til ord og anbefalinger, som kan hjælpe foreningsmiljøet i Aarhus Kommune til at opkvalificere sine tilbud til unge og dermed i sidste ende at styrke foreningerne.

I pjecen dykker vi ned i fire temaer, som ifølge vores undersøgelse har betydning for unges fritidsliv; nemlig fritidslæring, unge som ledere eller trænere, unges engagement i foreningslivet og fastholdelsen af unge foreningsmedlemmer.

Selvom der kan siges meget mere på baggrund af det statistiske materiale, er det de fire temaer, der tydeligst skinner igennem som rettesnore for, hvad foreningerne gør godt, og hvad de kan blive bedre til. Vi har data til mange flere analyser, så skulle du være interesseret i at få andre forhold omkring unges fritidsvaner belyst, kan du kontakte vores sekretariat for mere materiale.

Klik på billedet nedenfor for at læse pjecen ‘Styrk din forening – gode råd fra aarhusianske unge’: