Med folkeskolereformen og idéen om Den åbne skole følger, at der skal være et større samarbejde mellem de enkelte folkeskoler og det omkringliggende samfund. Det betyder at skolen skal åbne dørene for verden udenfor og lade virksomheder, lokalsamfund og foreningslivet indenfor. ÅUF har bidraget til opbygningen af erfaringer med konkrete samarbejder mellem folkeskolen og det frivillige samfundsengagerende ungdomsforeningsliv.

Igennem mødet med foreninger og deres aktiviteter, har ÅUF sammen med foreningerne ønsket at fremme børn og unges læring, trivsel og motivation i skoleregi, og deres interesse for det folkeoplysende foreningsliv.