Med folkeskolereformen og idéen om Den åbne skole følger, at der skal være et større samarbejde mellem de enkelte folkeskoler og det omkringliggende samfund. Det betyder at skolen skal åbne dørene for verden udenfor og lade virksomheder, lokalsamfund og foreningslivet indenfor. ÅUF har med dette pilotprojekt bidraget til opbygningen af erfaringer med konkrete samarbejder mellem folkeskolen og det frivillige idebestemte og samfundsengagerende ungdomsforeningsliv.

Igennem mødet med foreninger og deres aktiviteter, har vi ønsket at fremme børn og unges læring, trivsel og motivation i skoleregi blevet fremmet, og deres interesse for det folkeoplysende foreningsliv er blevet øget.
Projektet er støttet af Kulturstyrelsen og Aarhus Kommunes Lokale Udviklingspulje.
Projektet kører 1.2. 2015 – 31.3.2016