Der er flere muligheder for at få kontakt til skolerne. Grundlæggende handler det om at finde ud af, hvilken type samarbejde I som forening har i tankerne, og skabe kontakt derefter. De typiske veje ind på skolen er:

  • Skolens læringsvejledere.

Læringsvejlederne arbejder sammen i Pædagogiske LæringsCentre (PLC), som findes på alle skoler. Læringsvejlederne kan hjælpe med at skabe kontakten til faglærerne. Dette er en god vej ind, hvis I drømmer om samarbejde med skoler i jeres umiddelbare lokalområde om enkelte fag-forløb.

  •  Den pædagogiske leder.

Hvis I drømmer om et fast samarbejde med skolen, hvor I eksempelvis har tilbagevendende aftaler på den samme skole, vil den pædagogiske leder typisk være den, I laver aftaler med.

Undervisnings- og LæringsForløb – ULF i Aarhus er udgiver på en digital platform med oplysninger om Åben skole-forløb i Aarhus Kommune. Forløb udbudt igennem ULF skal være bydækkende, hvilket vil sige at alle i Aarhus Kommune skal have adgang til forløbet. Denne vej ind på skolerne er altså god, hvis I ønsker en stor bredde i målgruppen.

  •  Netværk

Benyt jeres netværk til at komme ind på skolerne. Måske kender I en lærer eller en pædagog på en lokal skole?