Hvis I som forening ønsker at tilrettelægge undervisningsforløb eller samarbejde med en skole, kan I her finde gode råd til hvem der skal kontaktes, inspirationsmateriale og meget andet. I kan desuden altid kontakte ÅUF for at få en konsulent ud til at hjælpe jer med at komme godt i gang.
Læs også rapporten ”Foreninger på skemaet” for en dybere indsigt i de udfordringer og muligheder, et samarbejde med skolerne kan indebære.

Søg penge til dit Åben Skole projekt her.